touch screen  
zaslon občutljiv na dotik touch screen kiosk
 
Rešitve » Fakultete
Na poti do njihove kariere bodo študentje »spletli tesno prijateljstvo« s kioski, ki bodo postavljeni v njihovih izobraževalnih središčih.

Koristne rešitve za fakultete:

Plačevanje šolnine
Fakultetni informacijski sistem
Dostopni in nadzor sistema na daljavo
Plačevanje s študentskimi karticami
Avtomatska registracija
Možnost brskanja po internetu ali intranetu fakultete
Programska oprema, kiosk in plasma prikazovalniki za dogodke
Virtualna zaposlitvena agencija
Informacije s področja človeških virov
Programska oprema in rešitve za elektronske oglaševalske predvajalnike in digitalno oglaševanje

Z dodatnim velikim prikazovalnikom (plazma ali TFT display), ki je povezan s kioskom, se ob izbiri določenih informacij sočasno odvrtijo na velikem prikazovalniku vsebine ali animacije, ki sovpadajo s tekočo vsebino na kiosku.

Kiosk je lahko tudi »oglasna deska« za oglase kot so oglasi za prosta delovna mesta, oglasi za stanovanja,.. Oglas je po pretečenem času, ki se ga določi ob postavitvi, avtomatično odstranjen z oglasnega mesta kioska.
S postavitvijo informacijskega kioska na fakultete bo večina študentov te storitve uporabljala dnevno, saj je to točka, kjer so vse potrebne informacije na enem mestu.

Študentje lahko na kiosku izvajajo številne postopke :

Tiskanje urnikov, obvestil, indeksov, obrazcev (brezplačno ali proti plačilu) – varnost teh postopkov je zagotovljena z vstopno identifikacijsko kodo.
Neposredno komunicirajo s predavateljem ali dekanom
Izpolnjujejo vprašalnike
Želene informacije lahko študentje preusmerijo na svojo elektronsko pošto ali prenesejo na prenosni medij preko bluetooth-a
Rezervacije knjig in pregled knjižničnega gradiva, ki jev knjižnici na razpolago


Prednosti:

Izpopolnjena izraba internetne povezave zaradi dodatnega transakcijskega kanala
Izboljšanje produktivnosti zaposlenih na fakulteti z zmanjševanjem rutinskih aktivnosti in kompleksno osredotočanje na individualni problem posameznika
Izboljšanje poučevanja za profesorje in študente zaradi izboljšanja komunikacije
Zmanjševanje stroškov rutinskega tiskanja informacij zaradi prikaza želenega na kiosk ekranu
Izboljšanje javne podobe fakultete
Koristne povezave: Cobit spletna mreža:   Friendlyway: