touch screen  
zaslon občutljiv na dotik touch screen kiosk
 
Rešitve » Hoteli

Digitalni samopostrežni kiosk sistemi se vse bolj pojavljajo v vsakdanjem življenju. Zaradi tega smo se jih navadili in jih zelo pogrešamo, ko jih v hotelih ni na voljo.

Z uporabo kioska postajajo prijave gostov v hotel in odjave iz hotela hitrejše, učinkovitejše in varnejše. Pospeševanje teh procesov pa hkrati pomeni tudi hitrejše izvajanje transakcij z vsakim dodatnim kioskom.
To pa ne pomeni, da kiosk nadomešča zaposlene na recepciji, ampak le poenostavi določene rutinske procese, kar goste zadovolji, zaposleni pa se lahko bolj posvetijo konkretni individualni storitvi. Kar je pa za goste najvažnejše je to, da se čakalne vrste na recepciji zelo zmanjšajo.

Kiosk, ki je lahko postavljen kjerkoli v avli ali izven hotela. Zaradi Friendlyway-evega velikega poudarka na splošnem izgledu opreme pa kiosk služi tudi kot design-erski dodatek.

Hotelskim gostom so na kiosku, poleg informacij in možnosti izvajanja določenih procesov, lahko na voljo tudi turistične ali druge informacije. V primeru hotelske verige je omogočeno tudi preverjanje prostih mest in izvajanje sočasnih rezervacij v drugem hotelu.

Ker je kiosk hkrati tudi primeren prostor za trženje oglaševanja, je več kot primerno, da se na tem prostoru tudi oglašuje. To ima dvojno prednost: stranke so bolje informirane (npr. če se oglašuje taksi služba, določena restavracija, muzej, itd.), hkrati pa je to za hotel dodaten vir zaslužka.

Z uporabo teh prednosti, zvestoba hotelskih gostov narašča. Na ta enostaven način si hoteli lahko zagotovijo dodatno ponudbo, ki jo lahko, na primer, prištejejo v cene nočitev in ostalih storitev hotela.

Friendlyway kioski imajo tudi možnost povezave z ostalimi prikazovalniki, kot so Plasma TV, TFT prikazovalniki - tako je lahko dodaten prikazovalnik nadgradnja obstoječemu kiosku, kjer se lahko odvrti multimedijska vsebina. 
Gost lahko na kiosku izbere določeno informacijo, in če je za to informacijo prirejena tudi video vsebina ali animacija, se le-ta sočasno odvrti na dodatnem prikazovalniku (različne hotelske storitve: savne, masaža, itd. pa tudi storitve oglaševalcev: npr. lokalne turistične informacije).

S kioskom, ki je povezan na internet, pa je možno tudi izvajanje rezervacij izven hotela ali celo telefonski pogovori.

Gostje hotela lahko direktno komunicirajo z upravo hotela, da bi dobili odgovore na določena vprašanja ali rezervirali določene storitve (identifikacija gosta se izvede na podlagi kartice, ki služi kot ključ sobe).

Koristne rešitve za hotele:

Možnost dostopa do spleta – plačljiv ali brezplačen (brezžična ali statična povezava)
Možnost rezervacije, registracije in odjave gostov ter avtomatskega plačila storitev
Prometne in potniške informacije, koledar lokalnih prireditev, interaktivni vodnik po okolici
»Rent-a-car« agencije z možnostjo rezervacije vozila
Programska oprema in rešitve za digitalne informacijske table
Promocija dogodkov z uporabo digitalnih reklamnih napisov
Reklamni napisi za konferenčne centre
Interaktivni zemljevid
Rešitve za management: overjanje, avtorizacija, računovodstvo.
Prednosti:

Hitrejša registracija in odjava gostov hotela
Dodatna ponudba za goste
Vse potrebne informacije za goste hotela o hotelskih in ostalih storitvah, rezervacija posameznih storitev in plačilo – vse je na enem mestu
Prostor za oglaševanje tako hotelskih storitev kot tudi ponudnikov drugih storitev
Možnost postavitve kioska izven hotel za namen promocije hotela in hotelskih uslug
Poenostavitev stikov med gostom in hotelom
24 urna dostopnost do informacij
Zmanjšanje administrativnih stroškov zaradi prikazovanja želenih informacij neposredno na ekranu
Zmanjšanje stroškov promocijskega tiskanega materiala
Povečanje ugleda hotela
Koristne povezave: Cobit spletna mreža:   Friendlyway: