touch screen  
zaslon občutljiv na dotik touch screen kiosk
 
Rešitve » Občine in lokalne uprave

Kiosk omogoča občanom ažurno spremljanje informacij lokalne uprave, kar povečuje tekočo informiranost. Glede na to, da nimajo vsi občani možnost dostopa do interneta, je z uporabo kioska ta dostop omogočen širšemu krogu prebivalstva.
Lokalne in mestne skupnosti se vse bolj odločajo za postavitev več informacijskih kioskov po mestu /(nakupovalna središča in ostala frekventna območja), predvsem so postali nepogrešljivi v avlah občinskih stavb. Tako lahko občan pridobi potrebno informacijo kar na kiosku, za individualna vprašanja ali če je potrebno napredno svetovanje se občan lahko poveže z določenim oddelkom preko telefonske slušalke, ki je del kioska, ali preko video konference, da ima direkten kontakt z odgovorno osebo (brez da je potreben obhod »od vrat do vrat« po stavbi).
Na kiosku, ki se nahaja v avli, si lahko občan določene dokumente, obrazce in potrdila proti plačilu tudi natisne.
Kiosk olajša delo občinskim uslužbencem, saj jim dosedanje rutinsko delo zelo zmanjša, tako da se lahko posvečajo individualnim in bolj kompleksnim postopkom.
Produktivnost zaposlenih se poveča in posledično se čakalne vrste zelo skrajšajo.   
Z uporabo kioska imajo občani možnost direktne povezave in komunikacije z administracijsko službo brez dodatnih stroškov.

Z dodatnim velikim prikazovalnikom (plazma ali TFT display), ki je povezan s kioskom, se ob izbiri določenih informacij sočasno odvrtijo na velikem prikazovalniku vsebine ali animacije, ki sovpadajo s tekočo vsebino na kiosku.

Na kiosku je možno tudi oglaševanje lokalnih oglaševalcev.

S kioskom je mogoče zbirati javne ankete, s katerimi se pridobivajo pomembne informacije, ki pripomorejo k izboljšanju administrativnih procesov in boljših storitvah za občane.

Koristne rešitve za mesta in lokalne uprave:

Ažurno objavljanje uradnih informacij in informacij splošnega značaja
Turistični in lokalni dogodki
Avtomatska prodaja vstopnic
Interaktivni iskalnik trgovin, podjetij, institucij, ulic, itd. z zemljevidom
Programska oprema in rešitve za elektronsko oglaševanje na prikazovalnikih
Programska oprema in rešitve za digitalno oglaševanje
Elektronski informacijski sistem za občane
Turistični vodnik
Oglasni prostor za lokalne oglaševalce
Prednosti:

Izboljšanje odnosov med lokalno upravo in občani zaradi poenostavljanja in pospeševanja administrativnih procedur
Popolna izraba uporabe interneta in kiosk aplikacij
Povečevanje produktivnosti jzaposlenih, ki se jim zmanjša rutinsko delo, tako da se lahko posvečajo zahtevnejšim postopkom
Zmanjševanje stroškov poslovanja zaradi uporabe elektronskih storitev
Zmanjševanje stroškov tiskanja zaradi prikazovanja informacij direktno na prikazovalniku
Izboljšanje splošne javne podobe
Kiosk zmanjšuje administrativne stroške
Koristne povezave: Cobit spletna mreža:   Friendlyway: