touch screen  
zaslon občutljiv na dotik touch screen kiosk
 
Rešitve » Podjetja

Vedno smo zadovoljni, ko jih vidimo na vhodu stavb, industrijskih con ali na drugih večjih mestih.

Kioske lahko podjetja uporabljajo za različne namene.

VELIKA PODJETJA

Za zaposlene v podjetju:

Večja podjetja jih lahko uporabljajo kot interni informacijski sistem za zaposlene, kjer zaposleni dobijo vse potrebne informacije, tekoča obvestila, jedilnike v menzi podjetja, razpise, lahko pa preko kioska tudi komunicirajo t vodstvom podjetja (pisno ali po telefonu). Hkrati je kiosk lahko tudi virtualni receptor, pri katerem se zaposleni ob prihodu prijavijo z vpisom identifikacijske številke, in ob odhodu odjavijo.

Na kiosku lahko zaposleni dobijo tudi določene obrazce (prošnja za odobritev dopusta, vloga za premestitev, itd.), ki jih elektronsko izpolnijo in pošljejo nadrejenim. V primeru, ko ima kiosk vgrajeno slušalko, je možno tudi direktno komuniciranje z vodstvom podjetja.

Tako ima vsak zaposleni, v kiosku spravljeno svojo bazo podatkov, v katero lahko vstopi le z identifikacijsko kodo. Tako je lahko na tekočem z vsemi podatki, ki ga zadevajo: pretekle plačilne liste, porabljen dopust, bolniška nega, zavarovanje, delovna doba itd. Vsi podatki zaposlenega na enem mestu (z možnostjo tiskanja podatkov).

Za obiskovalce podjetja:

Ravno tako so kioski primerni za obiskovalce podjetja. Ponujajo splošne informacije, urnike posameznega oddelka, kontaktne osebe oddelkov, interaktivni zemljevid stavbe, možnost telefonskega pogovora preko kioska in so hkrati tudi promocijski kanal (virtualni katalogi, predstavitve, itd.).
S kioski je omogočen tudi nadzor nad dostopom v območje podjetja, kjer je dostop omejen oziroma omogočen samo tistim, ki so se uspešno identificirali.

Storitvena podjetja
predstavljajo svoje storitve največkrat v tako v samem podjetju kot tudi na frekventnejših točkah širšega območja (npr. nakupovalni centri, središča mest, itd). Tako se poveča število potencialnih kupcev, podjetje pa lahko na kiosku trži tudi  oglaševanje drugih oglaševalcev.

Uporabnik kioska se z uporabo enostavnega touch screen ekrana odloča med različnimi informacijami. Podjetje pa se lahko predstavlja na različne načine (virtualni katalog, interaktivni zemljevid, možnost neposrednega komuniciranja preko kioska z odgovorno osebo, itd).

Za mala in srednje velika podjetja pa so kioski zelo pomemben promocijski kanal. Podjetja jih uporabljajo za različne sejme in predstavitve, kar dolgoročno zmanjšuje stroške promocijskega tiskanega materiala (zgibanke, brošure, itd), hkrati pa kiosk tržijo tudi kot oglaševalski prostor.

Koristne rešitve za podjetja:

Večpredstavnostna programska oprema za prodajne in predstavitvene salone
Virtualni receptor in dostopnost do managmeneta
Informacije za zaposlene in storitve preko interneta
Interaktiven načrt podjetja
Programska oprema, kioski in plazma ekrani za dogodke in predstavitve na sejmih
Rešitve za management: overjanje, avtorizacija, računovodstvo.
Programska oprema in rešitve za digitalne tekoče napise
Programska oprema in rešitve za usmerjavalne in info table


Prednosti:

boljše informiranje zaposlenih, obiskovalcev in potencialnih strank
z uporabo kioska v promocijski namen se povečuje število potencialnih strank
inovativne predstavitve na sejmih in ostalih dogodkih
možnost trženja kioska z oddajanjem prostora oglaševalcem
možnost hitrega odziva na starnkine zahteve zaradi direkntega komuniciranja preko kioska
Koristne povezave: Cobit spletna mreža:   Friendlyway: