touch screen  
zaslon občutljiv na dotik touch screen kiosk
 
Reference
Projekt »Kmetijska politika v obdobju 2007-2013«

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je pripravila projekt »Kmetijska politika v obdobju 2007-2013« z namenom približevanja kmetijske politike končnim uporabnikom, to je podeželskemu prebivalstvu, s ciljem ozaveščanja o Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 in z njim povezanimi javnimi razpisi.

Konferenca je potekala dva dni, in sicer 20. in 21. novembra 2008 v Restavraciji Primula v okolici Nove Gorice.

Organizacija konference in njen prenos v živo s pomočjo informacijskih tehnologij je metoda, ki omogoča večjo stopnjo informiranosti ciljne skupine.

Pri Cobit-u d.o.o. smo poleg izdelave flash animirane spletne strani za predstavitev Kmetijske politike in organizacije streminga poskrbeli tudi za postavitev dveh prostostoječih zaslonov občutljivih na dotik  Friendlyway, ter za izdelavo interaktivnih vsebin na zaslonih na temo konference in splošne promocije Goriške regije.

Predstavitev Ministrstva za promet - Direkcije RS za ceste na mednarodnem simpoziju Svetovne cestne zveze SURF 2008.

The player will show in this paragraph

Direkcija RS za ceste se je na mednarodnem simpoziju SURF 2008 in 9. Slovenskem kongresu o cestah in prometu predstavila z inovativnimi predvajanjem multimedijskih vsebin na prostostoječih zaslonih občutljivih na dotik.

Dosedanji uporabniki friendlyway-evih rešitev so nad uspehom uporabljenih sistemov zadovoljni in navdušeni.

Inovativne rešitve Friendlyway-a so sedaj na voljo tudi v Sloveniji, pri podjetju Cobit d.o.o., ki je uradni zastopnik mednarodne Friendlyway mreže.

Izberite tudi vi med številnimi možnostmi, ki jih nepogrešljivi Friendlyway kioski  ponujajo.

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte na info@cobit.si.

Koristne povezave: Cobit spletna mreža:   Friendlyway: